FRIST FOR LEVERING AV BILAG OG BETALING AV MVA

2 MÅNEDLIG

1.termin - Bilag januar og februar leveres innen 20. mars
Mva-frist: 10.april

2.termin - Bilag mars og april leveres innen 20.mai
Mva-frist: 10.juni

3.termin - Bilag mai og juni leveres innen 20.juli
Mva-frist: 31.august

4.termin - Bilag juli og august leveres innen 20.september
Mva-frist: 10.oktober

5.termin - Bilag september og oktober leveres inne 20.november
Mva-frist: 10.desember

6.termin - Bilag november og desember leveres innen 20.januar
Mva-frist: 10.februar


ÅRSTERMINER

Alminnelig - Siste bilag leveres innen 10.februar
Mva-frist: 10.mars

Primærnæring - Siste bilag leveres innen 10.mars
Mva-frist: 10.april