Våre hovedtjenester er:

Regnskap

Årsoppgjør

Lønn

Fakturering

Vi bruker økonomisystemet Duett til Regnskap/Årsoppgjør/Fakturering og